Scores for The White Stripes - Seven Nation Army (Hard - No Arrows) by BlueASIS

Rank Name Score Time Set
#1 MCPVR335,9451 month ago
#2 fatdoggo1212333,8202 months ago
#3 tmk326,0502 months ago
#4 Kemociak322,3351 month ago
#5 DragonSlayer308,2872 months ago
#6 ethonomic307,5681 month ago
#7 RichartMitT307,0761 month ago
#8 Yuki Moon302,9371 month ago
#9 KaMiKaZe6424302,8631 month ago
#10 (Live) Festive Captain Clay290,8651 month ago
#11 UltimateHRO290,8423 months ago
#12 Casimar287,8672 months ago