Scores for (feat. MATT OX) - $$$ (Hard - No Arrows) by XXXTENTACION

Rank Name Score Time Set
#1 French Toast63,8411 month ago
#2 WraithIvar63,6791 week ago
#3 SupaVas58,6582 months ago
#4 generic_meltdown56,7181 month ago
#5 gogearbox55,1725 days ago
#6 Maki50,1422 months ago
#7 Xela43,5042 months ago
#8 Darkfire40,2041 week ago