Shikata Akiko - Ta ga Tame no Sekai

Mapped by: minato-hokuto
Status: Unranked
Scores: 12
Total Scores: 12


ID: C1A278DA0A4E878B73C79AB5EB3B3C4CC48C4151
Rank Player Score Time Set Mods Percentage PP
#1 minato-hokuto 924,917 2 days ago
-
-
0.00pp
#2 take_nyan 923,115 2 days ago
-
-
0.00pp
#3 みんな褐色になればい 915,321 3 days ago
-
-
0.00pp
#4 TE5203 899,268 3 days ago
-
-
0.00pp
#5 electron32 895,085 3 days ago
-
-
0.00pp
#6 ケロきち 815,565 2 days ago
-
-
0.00pp
#7 renon 812,532 1 day ago
-
-
0.00pp
#8 WeissQueen 811,687 3 days ago
-
-
0.00pp
#9 mat 794,714 3 days ago
-
-
0.00pp
#10 TeruTeru 689,602 2 days ago
-
-
0.00pp
#11 Wraith367 554,656 1 day ago
-
-
0.00pp
#12 katsuya 157,322 3 days ago
-
-
0.00pp