Scores for CORI x Awero - Tim (Normal - No Arrows) by Freeek

Rank Name Score Time Set
#1 filini-tash248,9242 months ago
#2 XxDRAGONBORNExX194,0712 months ago
#3 EliteHatchi164,6812 months ago
#4 DirectorLevel126,0582 months ago
#5 76561200910022080116,3402 months ago