Mari (CV: Inori Minase), Shirase (CV: Kana Hanazawa), Hinata (CV: Yuka Iguchi), Yuzuki (CV: Saori Hayami) - Koko Kara, Koko Kara

Mapped by: Joetastic
Status: Unranked
Scores: 268
Total Scores: 268


ID: 0B35111EB25F7039BE109B838B59D1D06D4CFF36
Rank Player Score Time Set Mods Percentage PP
#1 Kakifrucht 1,069,922 1 week ago
-
-
0.00pp
#2 oriha 1,069,165 1 day ago
-
-
0.00pp
#3 ejiejidayo 1,062,524 1 week ago
-
-
0.00pp
#4 tsugasawa 1,058,216 1 week ago
-
-
0.00pp
#5 Reyes 1,056,053 1 week ago
-
-
0.00pp
#6 Buchigoma 1,050,425 1 week ago
-
-
0.00pp
#7 tkmn 1,042,896 1 week ago
-
-
0.00pp
#8 K0019 1,041,882 1 hour ago
-
-
0.00pp
#9 rei05_h 1,037,778 1 week ago
-
-
0.00pp
#10 Siro 1,030,401 4 days ago
-
-
0.00pp
#11 Myzi 1,030,363 1 week ago
-
-
0.00pp
#12 TierOneGod 1,026,757 1 week ago
-
-
0.00pp