Kinoshita - GACHI KOI WAZURAI

Mapped by: denpadokei
Status: Unranked
Scores: 45
Total Scores: 45


ID: 72A97E714AB2EF10B1F2ABC3565F7DB7EF49D490
Rank Player Score Time Set Mods Percentage PP
#1 tkmn 1,194,162 2 days ago
-
-
0.00pp
#2 TE5203 1,192,810 2 days ago
-
-
0.00pp
#3 indexer 1,156,179 1 day ago
-
-
0.00pp
#4 Myzi 1,155,037 7 hours ago
-
-
0.00pp
#5 ririkku 1,143,869 2 days ago
-
-
0.00pp
#6 ThaWorldo 1,140,122 3 days ago
-
-
0.00pp
#7 Dni0 1,120,644 3 days ago
-
-
0.00pp
#8 himazinnnnn 1,109,893 2 days ago
-
-
0.00pp
#9 Rik0006 1,096,186 3 days ago
-
-
0.00pp
#10 The_Hunting 1,090,385 3 days ago
-
-
0.00pp
#11 Shikikan Gsun 1,080,522 2 days ago
-
-
0.00pp
#12 xxxPhantom 1,061,710 3 days ago
-
-
0.00pp