Aoshima Moka (CV: Mimori Suzuko) - kibo refrain

Mapped by: Rigid
Status: Unranked
Scores: 24
Total Scores: 100


ID: 0D93BFD061F253655A0E6F9DCB1D8D127A3705E0
Rank Player Score Time Set Mods Percentage PP
#1 Pandita 149,342 10 months ago
-
-
0.00pp
#2 Myzi 140,860 10 months ago
-
-
0.00pp
#3 rinneamu 136,213 9 months ago
-
-
0.00pp
#4 井豪永 131,271 2 weeks ago
-
-
0.00pp
#5 ghostfather 125,049 10 months ago
-
-
0.00pp
#6 Tennsan 122,875 6 months ago
-
-
0.00pp
#7 호옹세 119,721 4 months ago
-
-
0.00pp
#8 Vekikano 119,488 7 months ago
-
-
0.00pp
#9 apcnc 115,247 4 months ago
-
-
0.00pp
#10 Sty 102,742 10 months ago
-
-
0.00pp
#11 UWkirito 99,022 1 month ago
-
-
0.00pp
#12 trier 98,911 5 months ago
-
-
0.00pp